Pazarlama Pozisyonlarında İş Unvan Enflasyonu Yükselişte!

Araştırmalar, son dönemde firmaların rekabetçi iş piyasasında yetenekleri çekmek ve elde tutmak için pazarlama başkan yardımcısı ve CMO gibi iş unvanlarının limitli tecrübelere karşın arttığını belirtiyor.

İş unvanı enflasyonu, yani bir kişiye beraberinde getirdiği sorumluluklar olmadan üst düzey bir iş unvanı sunmak, pazarlama alanında giderek artıyor ve bu durum doğru adayları doğru rollere çekme konusunda olumsuz bir etki yaratıyor olabilir.

Dünyanın önde gelen İnsan Kaynakları firması Walters People tarafından yaptırılan araştırmaya göre, iş unvanında ‘lider’ veya ‘yönetici’ bulunan ve en fazla 2 yıllık deneyim isteyen pozisyonlar, geçen yıl Birleşik Krallık ve İrlanda’da pazarlama dahil tüm sektörlerde toplam %53 artış gösterdi.

Pazarlama rollerine inildiğinde de bu eğilimin devam ettiği görülüyor. En fazla üç yıl deneyim isteyen pazarlama rollerinde başkan yardımcılığı %30, 0-1 yıl arası deneyime sahip pazarlama uzmanlığı rolleri %147 ve sadece 0-2 yıl deneyime sahip pazarlama müdürlüğü rolleri ise geçtiğimiz yıl %53 oranında artış gösterdi.

Kuşak farklılıkları;

Araştırma ayrıca Z kuşağının bu senaryo üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu da inceliyor. Walters People’ın araştırması, Z kuşağı çalışanlarının yarısından fazlasının (%52) bir şirkette 12 ila 18 ay çalıştıktan sonra terfi etmeyi beklediğini gösteriyor.

Ancak bu, bir ekibi yönetmeyi bekledikleri anlamına gelmiyor, zira genç çalışanların %47’si kiminle çalıştıklarının kimin sorumluluğunu aldıklarından daha önemli olduğuna inanıyor.

Ve kendilerine de güveniyorlar. Yarısından fazlası (%52), kendilerini tam olarak kalifiye görmeseler bile üst düzey bir unvana sahip bir işe başvurmaktan çekinmiyor.

Kaynak: marketingweek