Perakendecilerin zorlu sınavı!

Tüketiciler için Online kanallardan alışveriş yapabilmek her geçen gün daha kolay hale gelmeye başladı. Bu durum perakendeciler için ise her geçen gün zorlayıcı hale gelmeye başladı.

Wunderman Thompson Commerce & Technology’nin “eRetail!” raporuna göre, perakende şirket CEO’larının, kurucularının ve C-Seviye yöneticilerinin neredeyse tamamı (%94), online kanallarda başarılı bir yaklaşımın neye benzediğini ve dijital platformları en iyi şekilde kullanacakları konusunda net bir yaklaşıma sahip değiller ve çok kanallı (online ve offline) bir stratejiye sahip olmanın zorlukları ile başa çıkmaya çalışıyorlar.

Perakende firmalarının üçte ikisi (%66) dijital kanalları daha verimli kullanabileceklerini kabul ederken, %44’ü her kanalda tutarlı bir marka deneyimi sunmakta zorlanıyor. Şirketlerin neredeyse yarısı (%49) başarıyı değerlendirmek için online, offline kanal faaliyetlerini kıyaslamakta zorlanıyor.

Perakendecilerin 59’u kuruluşlarının her bir platform için özel stratejileri olduğunu belirtirken, her 10 kişiden biri (%11) herhangi bir farklılaşma olmadığına inanıyor ve – belki de daha endişe verici bir şekilde – %29’u bunu bile bilmiyor.

Şirket yöneticilerinin üçte birinden fazlası (%35) pazar yerlerini satış yapmak için en kolay kanal olarak görürken, bunu sosyal platformlar (%33) takip ediyor. Bununla birlikte, pazaryerlerinin öne çıkması iki ucu keskin bir kılıç olabilir; Perakende şirket yöneticilerinin üçte ikisi (%68) dijital kanalların markalarının geleceği için hayati önem taşıdığını söylerken, %42’si ise verimli büyümelerini bir tehdit olarak görüyor.

Bununla birlikte fiziksel mağazalar perakende yöneticilerinin öncelik listesinden hızla düşüyor. Bütçenin sadece %11’inin fiziksel mağazalara harcanması bekleniyor ve her beş yöneticiden biri (%17) fiziksel mağazaların satış yapmanın en kolay kanalı olduğunu düşünüyor ve her iki durumda da tüm kanallar arasında son sırada yer alıyor. Her beş kişiden üçünün (%60) dijital olarak yerel markalar ve pazar yerleri ile rekabet etmekte zorlandığı düşünüldüğünde bu ilgisizlik şaşırtıcı olmayabilir.

Günümüzde Online rekabet hiç olmadığı kadar yüksek ve farklı online kanalların sunduğu fırsatları fark edemeyen markalar rakipleri tarafından geride bırakılma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Gerek online, gerekse offline kanallar için özel stratejiler geliştirirken tutarlı ve istikrarlı marka ilkelerini dengelemek kolay değil, bu perakendecilerin üstesinden gelmesi gereken bir zorluk. Gerek online, gerekse offline, hiçbir kanalın mükemmel olmadığını kabul edilmeli ve yapbozun tüm parçalarını bir araya getirmeye odaklanılmalıdır.

#retail #perakende #online #offline #dijital #digital #CEO #marketing #pazarlama #dijitalpazarlama #digitalmarketing